23.4.2009
TC2-COD(2007)0098
***II
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v druhom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES
(EP-PE_TC2-COD(2007)0098)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 554kWORD 262k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia