Postoj Evropského parlamentu - TC2-COD(2007)0099Postoj Evropského parlamentu
TC2-COD(2007)0099

***II
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý ve druhém čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracované znění)
(EP-PE_TC2-COD(2007)0099)

23.4.2009

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: