Euroopa Parlamendi seisukoht - TC2-COD(2007)0099Euroopa Parlamendi seisukoht
TC2-COD(2007)0099

  ***II
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud teisel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)
  (EP-PE_TC2-COD(2007)0099)

  23.4.2009

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: