Az Európai Parlament álláspontja - TC2-COD(2007)0099Az Európai Parlament álláspontja
TC2-COD(2007)0099

***II
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely második olvasatban 2009. április 23-án került elfogadásra a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
(EP-PE_TC2-COD(2007)0099)

23.4.2009

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: