Europos Parlamento pozicija - TC2-COD(2007)0099Europos Parlamento pozicija
TC2-COD(2007)0099

  ***II
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta per antrąjį svarstymą 2009 m. balandžio 23 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (nauja redakcija)
  (EP-PE_TC2-COD(2007)0099)

  23.4.2009

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: