Standpunt van het Europees Parlement - TC2-COD(2007)0099Standpunt van het Europees Parlement
TC2-COD(2007)0099

  ***II
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in tweede lezing vastgesteld op 23 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking)
  (EP-PE_TC2-COD(2007)0099)

  23.4.2009

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: