Standpunt van het Europees Parlement - TC2-COD(2007)0099Standpunt van het Europees Parlement
TC2-COD(2007)0099

***II
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in tweede lezing vastgesteld op 23 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking)
(EP-PE_TC2-COD(2007)0099)

23.4.2009

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: