Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC2-COD(2007)0099Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC2-COD(2007)0099

***II
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w drugim czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (przekształcenie)
(EP-PE_TC2-COD(2007)0099)

23.4.2009

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: