Poziţia Parlamentului Europeani - TC2-COD(2007)0099Poziţia Parlamentului Europeani
TC2-COD(2007)0099

***II
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în a doua lectură la 23 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare)
(EP-PE_TC2-COD(2007)0099)

23.4.2009

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: