Stališče Evropskega parlamenta - TC2-COD(2007)0099Stališče Evropskega parlamenta
TC2-COD(2007)0099

  ***II
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto na drugi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev)
  (EP-PE_TC2-COD(2007)0099)

  23.4.2009

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: