Europaparlamentets ståndpunkt - TC2-COD(2007)0099Europaparlamentets ståndpunkt
TC2-COD(2007)0099

***II
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid andra behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning)
(EP-PE_TC2-COD(2007)0099)

23.4.2009

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: