Az Európai Parlament álláspontja - TC2-COD(2007)0248Az Európai Parlament álláspontja
TC2-COD(2007)0248

***II
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely második olvasatban 2009. május 6-án került elfogadásra a az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC2-COD(2007)0248)

6.5.2009

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: