Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC2-COD(2007)0286Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC2-COD(2007)0286

***II
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w drugim czytaniu w dniu 7 lipca 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/.../UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona)
(EP-PE_TC2-COD(2007)0286)

7.7.2010

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: