Az Európai Parlament álláspontja - TC2-COD(2008)0098Az Európai Parlament álláspontja
TC2-COD(2008)0098

***II
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely második olvasatban 2011. január 18-án került elfogadásra az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC2-COD(2008)0098)

18.1.2011

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: