7.6.2011
TC2-COD(2008)0147
***II
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved andenbehandlingen den 7. juni 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/.../EU om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer
(EP-PE_TC2-COD(2008)0147)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 296kWORD 186k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik