Euroopan parlamentin kanta - TC2-COD(2008)0192Euroopan parlamentin kanta
TC2-COD(2008)0192

***II
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu toisessa käsittelyssä 18. toukokuuta 2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/.../EU antamiseksi miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä neuvoston direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta
(EP-PE_TC2-COD(2008)0192)

18.5.2010

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: