Az Európai Parlament álláspontja - TC2-COD(2008)0192Az Európai Parlament álláspontja
TC2-COD(2008)0192

***II
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely második olvasatban 2010. május 18-án került elfogadásra az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC2-COD(2008)0192)

18.5.2010

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: