19.1.2012
TC2-COD(2008)0241
***II
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved andenbehandlingen den 19. januar 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/.../EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning)
(EP-PE_TC2-COD(2008)0241)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 676kWORD 421k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik