Euroopan parlamentin kanta - TC2-COD(2009)0060AEuroopan parlamentin kanta
TC2-COD(2009)0060A

***II
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu toisessa käsittelyssä 3. helmikuuta 2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta
(EP-PE_TC2-COD(2009)0060A)

3.2.2011

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: