19.1.2012
TC2-COD(2009)0076
***II
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved andenbehandlingen den 19. januar 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter
(EP-PE_TC2-COD(2009)0076)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 869kWORD 1644k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik