Euroopa Parlamendi seisukoht - TC2-COD(2009)0076Euroopa Parlamendi seisukoht
TC2-COD(2009)0076

***II
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud teisel lugemisel 19. jaanuaril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist
(EP-PE_TC2-COD(2009)0076)

19.1.2012

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: