Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC2-COD(2011)0260Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC2-COD(2011)0260

***II
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w drugim czytaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje
(EP-PE_TC2-COD(2011)0260)

16.4.2013

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: