28.4.2015
TC2-COD(2012)0288
***II
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved andenbehandlingen den 28. april 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/... om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder
(EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 319kWORD 189k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik