PDF 173kWORD 262k

 

Bijzondere Commissie terrorisme

 

TERR(2017)1122_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 22 november 2017, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

Met gesloten deuren

1.              Aanneming van de agenda

2.              Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·           11 oktober 2017              PV – PE612.157v02-00

·           16 oktober 2017              PV – PE612.399v01-00

·           26 oktober 2017              PV – PE613.282v01-00

3.              Mededelingen van de voorzitter

4.              Lokale "human intelligence": holistische benadering op lokaal niveau - het wegwerken van blinde vlekken in de strijd tegen terrorisme

TERR/8/11509

·           Gedachtewisseling met de heer Saad Amrani, hoofdcommissaris en beleidsadviseur van de Belgische Federale Politie

5.              De terroristische dreiging in Europa en de rol van EU-Intcen om de EU-instellingen en de lidstaten op inlichtingen gebaseerd strategisch situationeel bewustzijn bij te brengen

TERR/8/11510

·           Gedachtewisseling met de heer Gerhard Conrad, directeur Europees Centrum voor de analyse van inlichtingen (EU-IntCen)

6.              Rondvraag

7.              Volgende vergaderingen

14 december 2017, 9.00 - 12.00 in Strasbourg

Juridische mededeling - Privacybeleid