Advies - TRAN_AD(2007)392057Advies
TRAN_AD(2007)392057

ADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme
voor de Commissie buitenlandse zaken
inzake een regionale beleidsstrategie voor het Zwarte-Zeegebied
(2007/2101(INI))
Rapporteur voor advies: Leopold Józef Rutowicz

19.10.2007

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: