Stanovisko - TRAN_AD(2007)392057Stanovisko
TRAN_AD(2007)392057

STANOVISKO
Výboru pre dopravu a cestovný ruch
pre Výbor pre zahraničné veci
ku koncepcii čiernomorskej regionálnej politiky
(2007/2101(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Leopold Józef Rutowicz

19.10.2007

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: