MNENJE
Odbora za promet in turizem
za Odbor za zunanje zadeve
o pristopu k regionalni politiki za Črno morje
(2007/2101(INI))
Pripravljavec mnenja: Leopold Józef Rutowicz

19.10.2007

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: