Udtalelse - TRAN_AD(2012)480799Udtalelse
TRAN_AD(2012)480799

UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Regionaludviklingsudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde
(COM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD))
Ordfører for udtalelse: Jaromír Kohlíček

8.6.2012

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: