Vélemény - TRAN_AD(2012)480799Vélemény
TRAN_AD(2012)480799

VÉLEMÉNY
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről
a Regionális Fejlesztési Bizottság részére
az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD))
A vélemény előadója: Jaromír Kohlíček

8.6.2012

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: