Opinjoni - TRAN_AD(2012)480799Opinjoni
TRAN_AD(2012)480799

OPINJONI
tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għas-sostenn mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali lill-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea
(COM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD))
Rapporteur: Jaromír Kohlíček

8.6.2012

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: