MNENJE
Odbora za promet in turizem
za Odbor za regionalni razvoj
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(COM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD))
Pripravljavec mnenja: Jaromír Kohlíček

8.6.2012

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: