Vélemény - TRAN_AD(2013)504125Vélemény
TRAN_AD(2013)504125

VÉLEMÉNY
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére
az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
A vélemény előadója: Gilles Pargneaux

31.5.2013

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: