20.6.2017
TRAN_AD(2017)604687
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021
(COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Ordfører for udtalelse: Jacqueline Foster

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 347kWORD 82k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik