20.6.2017
TRAN_AD(2017)604687
ARVAMUS
Esitaja: transpordi- ja turismikomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast
(COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Arvamuse koostaja: Jacqueline Foster

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 507kWORD 110k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika