20.6.2017
TRAN_AD(2017)604687
LAUSUNTO
liikenne- ja matkailuvaliokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi
(COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Valmistelija: Jacqueline Foster

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 434kWORD 109k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö