20.6.2017
TRAN_AD(2017)604687
NUOMONĖ
Transporto ir turizmo komiteto
pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę
(COM(2017) 0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Nuomonės referentė: Jacqueline Foster

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 662kWORD 98k
Teisinė informacija - Privatumo politika