20.6.2017
TRAN_AD(2017)604687
ADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden
(COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Rapporteur voor advies: Jacqueline Foster

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 439kWORD 98k
Juridische mededeling - Privacybeleid