20.6.2017
TRAN_AD(2017)604687
STANOVISKO
Výboru pre dopravu a cestovný ruch
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021
(COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jacqueline Foster

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 679kWORD 110k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia