20.6.2017
TRAN_AD(2017)604687
YTTRANDE
från utskottet för transport och turism
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021
(COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Föredragande av yttrande: Jacqueline Foster

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 434kWORD 109k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy