11.7.2018
TRAN_AD(2018)618318
ADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
(COM(2017) 653 final - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Rapporteur voor advies: Andor Deli

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 689kWORD 193k
Juridische mededeling - Privacybeleid