11.7.2018
TRAN_AD(2018)618318
OPINIA
Komisji Transportu i Turystyki
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
(COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Andor Deli

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 961kWORD 196k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności