11.7.2018
TRAN_AD(2018)618318
AVIZ
al Comisiei pentru transport și turism
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
(COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Raportor pentru aviz: Andor Deli

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 851kWORD 195k
Notă juridică - Politica de confidențialitate