11.7.2018
TRAN_AD(2018)618318
STANOVISKO
Výboru pre dopravu a cestovný ruch
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
(COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andor Deli

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 959kWORD 194k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia