21.11.2018
TRAN_AD(2018)625320
UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Ordfører for udtalelse: Wim van de Camp

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 686kWORD 145k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik