21.11.2018
TRAN_AD(2018)625320
NUOMONĖ
Transporto ir turizmo komiteto
pateikta Biudžeto komitetui ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „InvestEU“
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Nuomonės referentas (*): Wim van de Camp

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 813kWORD 147k
Teisinė informacija - Privatumo politika