21.11.2018
TRAN_AD(2018)625320
ADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme
aan de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Rapporteur voor advies (*): Wim van de Camp

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 606kWORD 180k
Juridische mededeling - Privacybeleid