21.11.2018
TRAN_AD(2018)625320
STANOVISKO
Výboru pre dopravu a cestovný ruch
pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Wim van de Camp

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 807kWORD 183k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia