22.1.2019
TRAN_AD(2019)630377
СТАНОВИЩЕ
на комисията по транспорт и туризъм
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година
(2018/2217(DEC))
Докладчик по становище: Иноченцо Леонтини

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 144kWORD 70k
Правна информация - Политика за поверителност