Udtalelse - TRAN_AD(2020)642920Udtalelse
TRAN_AD(2020)642920

UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Budgetkontroludvalget
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018
(2019/2081(DEC))
Ordfører for udtalelse: Maria Grapini

22.1.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: