Opinjoni - TRAN_AD(2020)642920Opinjoni
TRAN_AD(2020)642920

OPINJONI
tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) għas-sena finanzjarja 2018
(2019/2081(DEC))
Rapporteur għal opinjoni: Maria Grapini

22.1.2020

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: