MNENJE
Odbora za promet in turizem
za Odbor za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018
(2019/2081(DEC))
Pripravljavka mnenja: Maria Grapini

22.1.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: